De hoeder van de slaap

In het boek “de droomwever” vertelt Douwe Draaisma over het fenomeen Dromen.  En specifieker; over de vele vragen die dit fenomeen bij hem opriep. Hij stelt dan ook wel zéér interessante vragen welke door de jaren door diverse onderzoekers op even zo diverse wijzen zijn beantwoord. Tot een eenduidige antwoord komt het zelden.

Dat is op zich natuurlijk ook niet verwonderend. Want alhoewel we tegenwoordig wel de slaap kunnen meten, zijn we nog steeds niet in staat om onze drómen te meten.  En zelfs duiden blijkt nog niet eenvoudig.

Er zijn universele dromen die iedereen van ons in min of meerdere mate vast wel eens heeft gedroomd; de ik-kan-vliegen droom, de niet-weg-kunnen-rennen-droom of de eindexamen- overdoen-droom. Een verklaring hiervoor is er niet.

Wel valt op dat deze dromen meer voorkomen in de zogenaamde prestatiemaatschappijen. Daar waar de druk op het individu groot kan zijn.

Daar staat tegenover dat in de landen waar mensen dichter  in en bij de natuur leven, deze (stress) dromen niet worden gedroomd, maar wat zij dan wél dromen, is niet bekend.

Draaisma stelt vragen als “dromen blinde mensen in beelden? En zo ja, hoe zien deze beelden er dan uit?” of “kun je in je dromen ook emoties ervaren of geuren en kleuren?”

cd6018b9-3542-4061-88ae-831386c6ba24_droom

 Over het slapende brein is bekend, dat zij tijdens het dromen net zo actief is als tijdens het waken, maar dat dit wel gerelateerd is aan de slaapfase van dat moment. Dromen doen we alleen in de REM fase, de diepe slaap waarin onze geest zich herstelt. Als je tijdens zo’n fase wakker wordt gemaakt, weet je vaak precies nog te vertellen waarover je gedroomd hebt.  Zelfs als je normaliter niet je dromen kunt onthouden. Er zijn mensen die denken dat zij nooit dromen, dit is pertinent niet waar. Zij zijn alleen nooit bewust wakker geworden of gemaakt tijdens de REMfase.

Om te kunnen slapen, dient het brein goed te functioneren. Bekend is, dat de pijnappelklier (ons derde oog of zesde zintuig) een grote rol speelt  bij ons slaapproces, maar hoogstwaarschijnlijk speelt het ook een grote rol in het tot stand komen van onze dromen.

Slaap is dan ook een complex proces.

Het lichaam en brein zijn een geoliede machine die, als het goed is, feilloos op elkaar zijn afgestemd. Zonder een goede slaap geen herstel.

Iedereen weet hoe brak je wordt van een slapeloze nacht. Vele slechte nachten kunnen leiden tot ernstige aandoeningen.

Ons lijf zal er dan ook alles aan doen om deze slaap te kunnen realiseren, een ongestoorde slaap is van levensbelang!

En om dit te kunnen garanderen, vindt er in de nacht iets wonderlijks plaats. De dromen die wij dromen en waarvan wij vermoeden dat zij ons helpen onze dagelijkse ervaringen te verwerken, hebben een nog veel wonderlijkere functie: zij zijn de hoeders van onze slaap!

Iedereen kent het wel…je droomt van een irritant geluid, het is onderdeel van je droom. In werkelijkheid is het een geluid in je directe omgeving waar je eigenlijk wakker van zou kunnen worden.

Om dat te verhoeden, weeft je brein dit geluid in in je droom!

Het wordt als het ware een  onderdeel van deze droom. Maar wel nadat er eerst door je brein geconstateerd is, dat het geluid geen gevaar in houdt.

Zo belangrijk is je slaap dus, dat je brein er alles aan zal doen om het ongestoord te laten verlopen.

In ons vak stellen wij ons  een vraag die Draaisma zichzelf niet heeft gesteld:

“ dromen mensen met een verstandelijke beperking net als iedereen?”

We weten uit onderzoeken dat slaapproblemen vaker voorkomen bij mensen met verstandelijke beperkingen.

Het lijkt voor de hand liggend dat met deze slaapproblemen tevens een probleem met de (mate van) dromen aanwezig kan zijn.

Maar het is vooralsnog volkomen onbekend of mensen met een verstandelijke beperking net zo dromen als mensen zonder beperking.

Ontbreekt bij hen deze hoeder van de slaap?

En wat betekent dit dan?

Deze vraag zal ons de komende tijd nog veel bezig gaan houden….

Misschien Douwe Draaisma eens vragen wat onderzoek te doen?

Sylvia Bruggink & Tejo Hylkema

2 reacties

  1. […] hebben het al eens eerder over dromen gehad als “hoeder van de slaap” Dit is om te voorkomen dat je wakker wordt van een geluid van buiten of in je slaapkamer. […]

  2. […] in ons blog al eerder gehad over dromen, bijvoorbeeld over het boek “Dromenwever”  van Douwe Draaisma. Een mooi overzicht over dromen inclusief een interview met Douwe staat op de kennis van […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: